เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่ออนามัยที่ดีสำหรับทุกคน ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรค ตัวเลือกที่ดีที่สุดฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียได้